Abdest Nasıl Alınır

Alınışı: Resimli Video

Abdestin Alınışı

Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. 

 • Erkek ve kadın aynı şekilde abdest alır.
 1. Niyet etmek ─ Abdeste başlarken öncelikle Euzü-Besmele çekilir ve "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir.
 2. Elleri yıkamak ─ İlk önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç kez yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır.
 3. Ağız yıkamak ─ Sağ el ile üç kez ağıza su verilir, sağ elin parmakları ile dişler ovularak temizlenir, ağız çalkalanır.
 4. Burun yıkamak ─ Sağ el ile üç kez buruna su verilir, her su verişin ardından sol el ile burun temizlenir.
 5. Yüzü yıkamak ─ İki avuç ile, alından çene altına kadar yüzün tamamı iyice yıkanır.
 6. Kolları yıkamak ─ Sağ kol dirsek ile birlikte üç kez yıkanır, ardından yine aynı şekilde sol kol üç kez yıkanır.
 7. Başı mesh etmek ─ Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir kez mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavaninü’l-fıkhıyye, s. 23), diğer mezheplere göre sünnettir.
 8. Kulakları yıkamak ─ Eller ıslatılarak başparmak ile kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmağı ile içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir.
 9. Ayakları yıkamak ─ Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere, parmak araları dahil iyice yıkanır, böylece abdest tamamlanır. 

Abdestin Farzları

 • Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.
 • Yüzü yıkamak.
 • Başın dörtte birini meshetmek.
 • Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

Abdestin Sünnetleri

 • Abdest almaya niyet etmek.
 • Abdeste eûzü besmele ile başlamak.
 • Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak.
 • Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.
 • Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.
 • Yıkanan organları ovmak.
 • Ağza üç kere su almak.
 • Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.
 • Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.
 • Yıkanan her organı üç kere yıkamak.
 • Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.
 • Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.
 • Sakalı olanların sakalını hilallemesi.
 • Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.
 • Kulakları meshetmek.
 • Boynu meshetmek
 • Başın tamamını meshetmek.
 • Parmakların arasını hilallemek.Namaz Dünyası, güvenilir dini bilgilere kolay ulaşım sağlamak için kurulmuştur.
Tüm hakları saklıdır | namazdunyasi.org | Kur'an-ı Kerim