Namazda Okunan Sureler

Felak Suresi

Felak (sabahın aydınlığı) Suresi (5 ayet)
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ
Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.
١1De ki: "Sabahın rabbine sığınırım;
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ
Min şerri mâ halak.
٢2Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden;
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ
Ve min şerri ğasigın izâ vegab.
٣3Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden;
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ
Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.
٤4Düğümlere üfürenlerin şerrinden;
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ
Ve min şerri hâsidin izâ hased.
٥5Bir de kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden!"

Hakkında: “Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “yarmak” anlamındaki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. 

Yaygın yoruma göre burada Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, “yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. 

Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. 

Ayrıca –Muhammed Esed’in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, “bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı” şeklindeki tanımı (Tâcü’l-arûs, “flk” md.) dikkate alındığında “sabahın rabbi” deyimiyle “Allah’ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin ona sığınmasının, ‘hakikatin ardından koşmak’ ile eş anlamlı olduğuna” işaret edildiği de düşünülebilir. 

Eski tefsirlerde felak kelimesine, “cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi” gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Yolu Tefsiri




Namaz Dünyası, güvenilir dini bilgilere kolay ulaşım sağlamak için kurulmuştur.
Tüm hakları saklıdır | namazdunyasi.org | Kur'an-ı Kerim