İslam’ın Beş Temel Şartı

İslam'ın beş temel şartı vardır. İslam Dîni'nin Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden bu şartlar sırasıyla şunlardır; 

  1. Şehâdet etmek
  2. Namaz kılmak
  3. Zekât vermek
  4. Oruç tutmak
  5. Hacca gitmek 

Şehâdet etmek dışındaki şartlar itîkâdî yani dininin inanç esaslarına dâir olmayıp, âmeli yani davranışsal, ibâdetsel şartlardır. 

Çoğu İslam âlimi dini inanç esaslarına dâir kurallar benimsendiğinde kişinin Müslüman kabul edileceğini, davranışsal ve ibâdetsel yönlerin en azından inanan olmak açısından bağlayıcı olmadığını öne sürmüşlerdir. 

Bazı İslam âlimleri ise imânın yani inancın ancak davranış ve ibâdetlerle tamam olacağını bu nedenle şehadet getirip Müslüman olduğunu iddia eden kişinin ibadetlerini yerine getirmemesi halinde Müslüman kabul edilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir.
Namaz Dünyası, güvenilir dini bilgilere kolay ulaşım sağlamak için kurulmuştur.
Tüm hakları saklıdır | namazdunyasi.org | Kur'an-ı Kerim